Mirror and window

Mirror

Window

I fotokursen som jag läser just nu (fotografi – visuell kommunikation) fick vi en övningsuppgift där vi skulle ta två bilder på samma motiv. Ett där man som fotograf ser på motivet (och världen) utifrån ett window-perspektiv, alltså där man är objektiv och ser världen som något utanför en själv. Man är själv inte del av den. Den andra bilden skulle man ta med ett mirror-prespektiv, där man själv tolkar motivet (och världen) utifrån sina egna känslor och referensramar. Man är själv en del av världen och detta påverkar hur man tar bilden.

Bilderna i detta inlägg är min tolkning av uppgiften, där nagellacket får stå i centrum. Vad tycker ni? Har jag lyckats?

 

 

Annonser